لیست قیمت تراکت و سربرگ نقش نگار متین

لیست قیمت تراکت و سر برگ

قابل توجه مشتریان محترم قیمت ها هر روز، به روز رسانی می شود

زمان تحویل 6 الی 7 روز کاری

ردیف

شرح کالا

سایز

تعداد

گرماژ

نوع چاپ

قیمت یکرو

قیمت دو رو

1

تراکت – ریو گراف- کاغذ رنگی

A4

1000

60

تک رنگ

30.000

35.000

2

تراکت – ریو گراف- کاغذ رنگی

A5

2000

60

تک رنگ

30.000

35.000

3

تراکت – ریوگراف – کاغذ سفید

A4

1000

80

تک رنگ

37.000

42.000

4

کاغذ تحریر – سربرگ 29*42

A3

1000

80

چهار رنگ

170.000

225.000

5

7/29*21 کاغذ سربرگ

A4

1000

80

چهار رنگ

75.000

95.000

6

کاغذ تحریر سربرگ 8/14*21

A5

1000

80

چهار رنگ

45.000

55.000

7

کاغذ تحریر سربرگ29*42

A3

2000

80

چهار رنگ

210.000

270.000

8

7/29*21 کاغذ تحریر سربرگ

A4

2000

80

چهار رنگ

84.000

114.000

9

کاغذ تحریر سربرگ8/14*21

A5

…..

80

چهار رنگ

47.000

 

10

5/10*8/14 کاغذ تحریر سربرگ

80

2000

80

چهار رنگ

30.000

35.000

11

تراکت – کاغذ تحریر 29*42

A3

5000

80

چهار رنگ

492.000

 

12

تراکت – کاغذ تحریر20*29

A4

5000

80

چهار رنگ

146.000

 

13

تراکت –کاغذ تحریر 20*5/14

A5

5000

80

تمام رنگ

83.000

 

14

گلاسه – تراکت

A3

1000

135

تمام رنگ

180.000

290.000

15

گلاسه – تراکت سربرگ

A4

1000

135

تمام رنگ

90.000

110.000

16

تراکت – گلاسه – سربرگ

A5

1000

135

تمام رنگ

53.000

73.000

17

تراکت – گلاسه – سربرگ

A4

2000

135

تمام رنگ

116.000

138.000

18

تراکت – گلاسه – سربرگ

A5

2000

135

تمام رنگ

63.000

74.000

19

تراکت – گلاسه – سربرگ

A5

5000

135

تمام رنگ

125.000

150.000

20

تراکت – گلاسه

A3

5000

135

تمام رنگ

........

.............

21

تراکت گلاسه

A4

5000

135

تمام رنگ

275.000

295.000

22

تراکت گلاسه

A6

5000

135

تمام رنگ

75.000

85.000

23

تراکت کتان

A3

1000

120

تمام رنگ

..............

...............

24

تراکت گلاسه

A4

1000

120

تمام رنگ

125.000

145.000