لیست قیمت جعبه های ساندویچ، همبرگر، سیب زمینی

لیست قیمت جعبه های ساندویچ، همبرگر، سیب زمینی

توجه: قیمت ها هر روز، به روز می شود
جهت بازدی گالری تصاویر روی این نوشته کلیک کنید
چاپ 3 و 4 چهار رنگ چاپ 2 رنگ چاپ 1 رنگ تیراژ سایز نوع جنس شرح کالا ردیف
ارتفاع عرض طول
---- ---- ---- 5000 6 14 14 مقوا پشت سفید همبرگر 1
---- ---- ---- 5000 6 14 14 مقوا پشت طوسی همبرگر 2
370 335 310 5000 6 14 14 کرافت، بهداشتی همبرگر 3
---- ---- ---- 5000 8 8 30 مقوا پشت سفید جعبه ساندویچ 4
---- ---- ---- 5000 8 8 30 مقوا پشت طوسی جعبه ساندویچ 5
390 355 330 5000 8 8 30 کرافت، بهداشتی جعبه ساندویچ 6
145 145 ---- 5000 ---- --- ---- مقوا پشت سفید

جعبه سیب زمینی

داخل سالن

بدون درب

7
145 145 ---- 5000 ---- ---- ---- مقوا پشت سفید

جعبه سیب زمینی

بیرون بر

درب دار

8