لیست قیمت جعبه های فست فود

لیست قیمت جعبه های فست فود

پیتزا، همبرگر، ساندویچ،...

قابل توجه شما همکاران و مشتریان محترم

قیمت ها هر روز، به روز می شود

جهت بازدید گالری تصاویر جعبه های فست فود روی این نوشته کلیک نمائید

قیمت به تومان تیراژ سایز نوع جنس شرح کالا ردیف
ارتفاع عرض طول
چاپ لمینیت چاپ افست چاپ 2 رنگ چاپ 1 رنگ بدون چاپ
---- ---- ---- ---- 320 200

4
24
24


کرافت، مقوای بهداشتی

جعبه پیتزا

یک نفره

یک تکه بهداشتی

1
---- ---- 315 290 275 1000 کرافت، مقوای بهداشتی
---- ---- 310 285 270 2000 کرافت، مقوای بهداشتی
780 345 305 280 265 5000 کرافت، مقوای بهداشتی
760 335 295 275 255 30000 کرافت، مقوای بهداشتی
---- ---- ---- ---- 310 200 3/5 19 19 کرافت، مقوای بهداشتی

جعبه پیتزا

مینی

یک تکه بهداشتی

2
---- ---- 305 280 265 1000 کرافت، مقوای بهداشتی
---- ---- 300 275 260 2000 کرافت، مقوای بهداشتی
770 335 295 270 255 5000 کرافت، مقوای بهداشتی
750 325 285 265 245 30000 کرافت، مقوای بهداشتی
---- ---- ---- ---- 430 200 4 26/5 26/5 کرافت، مقوای بهداشتی

جعبه پیتزا

دو نفره

یک تکه بهداشتی

3
---- ---- 440 420 400 1000 کرافت، مقوای بهداشتی
---- ---- 435 415 395 2000 کرافت، مقوای بهداشتی
950 470 430 410 390 5000 کرافت، مقوای بهداشتی
---- ---- ---- ---- 520 200 5 29/5 29/5 کرافت، مقوای بهداشتی

جعبه پیتزا

خانواده کوچک

یک تکه بهداشتی

4
---- ---- 550 520 490 1000 کرافت، مقوای بهداشتی
---- ---- 545 515 485 2000 کرافت، مقوای بهداشتی
1100 600 540 510 480 5000 کرافت، مقوای بهداشتی
---- ---- ---- ---- 600 200 5 32/5 32/5 کرافت، مقوای بهداشتی

جعبه پیتزا

خانواده بزرگ

یک تکه بهداشتی

5
---- ---- 580 550 520 1000 کرافت، مقوای بهداشتی
---- ---- 575 545 515 2000 کرافت، مقوای بهداشتی
1200 640 570 540 510 5000 کرافت، مقوای بهداشتی
---- ---- ---- ---- 350 200 6 14 14 کرافت، مقوای بهداشتی جعبه همبرگر 6
---- ---- 345 320 295 1000 کرافت، مقوای بهداشتی
---- ---- 340 315 290 2000 کرافت، مقوای بهداشتی
610 370 335 310 285 5000 کرافت، مقوای بهداشتی
---- ---- ---- ---- 370 200 8 8 30 کرافت، مقوای بهداشتی جعبه ساندویچ 7
---- ---- 365 340 315 1000 کرافت، مقوای بهداشتی
---- ---- 360 335 310 200 کرافت، مقوای بهداشتی
630 390 355 330 305 5000 کرافت، مقوای بهداشتی
---- 170 ---- ---- ---- 500 ---- ---- ---- مقوای پشت سفید

جعبه سیب زمینی

داخل سالن

بدون درب

(شیت عمومی)

8
---- 155 ---- ---- ---- 1000 مقوای پشت سفید
---- 150 ---- ---- ---- 2000 مقوای پشت سفید
---- 145 ---- ---- ---- 5000 مقوای پشت سفید
---- 170 ---- ---- ---- 500 ---- ---- ---- مقوای پشت سفید

جعبه سیب زمینی

بیرون بر

درب دار

(شیت عمومی)

9
---- 155 ---- ---- ---- 1000 مقوای پشت سفید
---- 150 ---- ---- ---- 2000 مقوای پشت سفید
---- 145 ---- ---- ---- 5000 مقوای پشت سفید
---- ---- ---- ---- 450 200 22/5 11/5 9 کرافت، مقوای بهداشتی

جعبه سوخاری

3 تکه

10
---- ---- 395 375 350 1000 کرافت، مقوای بهداشتی
---- ---- 390 370 345 2000 کرافت، مقوای بهداشتی
---- 440 385 365 305 5000 کرافت، مقوای بهداشتی
---- ---- ---- ---- ---- 1000 ---- ---- ---- مقوای پشت سفید

جعبه سوخاری

3 تکه

11
---- ---- ---- ---- ---- 2000 مقوای پشت سفید
---- ---- ---- ---- ---- 5000 مقوای پشت سفید
---- ---- ---- ---- ---- 1000 7 8 12 مقوای پشت سفید جعبه ناگت 12
---- ---- ---- ---- ---- 2000 مقوای پشت سفید
---- ---- ---- ---- ---- 5000 مقوای پشت سفید
---- ---- ---- ---- 380 200 6 15 22 کرافت، مقوای بهداشتی جعبه لازانیا 13
---- ---- 345 320 295 1000 کرافت، مقوای بهداشتی
---- ---- 340 315 290 2000 کرافت، مقوای بهداشتی
610 370 335 310 285 5000 کرافت، مقوای بهداشتی
---- ---- ---- ---- ---- 1000 ---- ---- ---- مقوای سفید

سینی لیوان

چهار سوراخ

14
---- ---- ---- ---- ---- 2000 مقوای سفید
---- ---- ---- ---- ---- 5000 مقوای سفید
---- ---- ---- ---- ---- 1000 ---- ---- ---- مقوای سفید

سینی غذا

کترینگ

15
---- ---- ---- ---- ---- 2000 مقوای سفید
---- ---- ---- ---- ---- 5000 مقوای سفید
80 تومان بدون چاپ 1000 23 سفید بهداشتی کاغذ سینگل 16
95 تومان بدون چاپ 1000 27 سفید بهداشتی کاغذ سینگل 17
115 تومان بدون چاپ 1000 32 سفید بهداشتی کاغذ سینگل 18