لیست قیمت انواع پاکت نامه،اسناد،رادیولوژی، فانتزی، اختصاصی

لیست قیمت انواع پاکت

نامه،اسناد،رادیولوژی، فانتزی، اختصاصی

زمان تحویل سفارش های چاپی 7 ال 10 روز کاری می باشد
قیمت به تومان گرماژ تعداد سایز شرح کالا ردیف
طلاکوب یا نقره کوب چهار رنگ دو رنگ تک رنگ بدون چاپ 80 1000 A4 پاکت- کاغذ تحریر 80 گرمی 1
---- ---- ---- ---- ---- 80 2000 A4 پاکت- کاغذ تحریر 80 گرمی 2
---- 330/000 ---- ---- ---- 80 5000 A4 پاکت- کاغذ تحریر 80 گرمی 3
---- ---- ---- ---- ---- 80 1000 A5 پاکت- کاغذ تحریر 80 گرمی 4
---- 170/000 ---- ---- ---- 80 2000 A5 پاکت- کاغذ تحریر 80 گرمی 5
---- 280/000 ---- ---- ---- 80 5000 A5 پاکت- کاغذ تحریر 80 گرمی 6
---- 350/000 ---- ---- ---- 135 1000 A4 پاکت- گلاسه 135 گرمی 7
---- 520/000 ---- ---- ---- 135 2000 A4 پاکت- گلاسه 135 گرمی 8
---- 170/000 ---- ---- ---- 135 1000 A5 پاکت- گلاسه 135 گرمی 9
---- 250/000 ---- ---- ---- 135 2000 A5 پاکت- گلاسه 135 گرمی 10
---- 330/000 ---- ---- ---- 120 1000 A4 پاکت کتان- 120 گرمی 11
---- 160/000 ---- ---- ---- 120 1000 A5 پاکت کتان- 120 گرمی 12
100/000 ---- ---- ---- 80 1000 22x11 پاکت نامه- تحریر 80 گرمی 13
145/000 ---- ---- ---- 80 2000 22x11 پاکت نامه- تحریر 80 گرمی 14
250/000 ---- ---- ---- 80 5000 22x11 پاکت نامه- تحریر 80 گرمی 15
150/000 ---- ---- ---- 135 1000 22x11 پاکت نامه- گلاسه 135 گرمی 16
230/000 ---- ---- ---- 135 2000 22x11 پاکت نامه- گلاسه 135 گرمی 17
140/000 ---- ---- ---- 120 1000 22x11 پاکت نامه- کتان 120 گرمی 18

پاکت های سفید خارجی
قیمت به تومان گرماژ تعداد سایز شرح کالا ردیف
طلاکوب یا نقره کوب چهار رنگ دو رنگ تک رنگ بدون چاپ
---- 110/000 90/000 70/000 80 1000 A5 پاکت سفید خارجی 1
---- ---- ---- 105/000 120 1000 B5 پاکت سفید خارجی 2
---- 130/000 110/000 90/000 80 1000 A4 پاکت سفید خارجی 3
---- 125/000 105/000 85/000 70 1000 A4 پاکت سفید خارجی 4
---- 150/000 130/000 110/000 80 1000 A4 پاکت سفید خارجی- رنگی 5
165/000 145/000 125/000 80 1000 A3 پاکت سفید خارجی 6

پاکت های شومیز نخودی/رادیولوژی
قیمت به تومان گرماژ تعداد سایز شرح کالا ردیف
طلاکوب یا نقره کوب چهار رنگ دو رنگ تک رنگ بدون چاپ
70/000 110 1000 A5 17x25 پاکت شومیز نخودی 1
90/000 110 1000 A4 23x31 پاکت شومیز نخودی 2
100/000 110 1000 کاتالوگ 25x31 پاکت شومیز نخودی 3
110/000 110 1000 B4 25x35 پاکت شومیز نخودی 4
125/000 110 1000 A3 29x39 پاکت شومیز نخودی 5
155/000 110 1000 ---- 32x43 پاکت شومیز نخودی 6

پاکت های اسنادی زرد ایرانی
قیمت به تومان گرماژ تعداد سایز شرح کالا ردیف
طلاکوب یا نقره کوب چهار رنگ دو رنگ تک رنگ بدون چاپ
95/000 110 1000 A5 17x25 پاکت اسنادی زرد 1
125/000 110 1000 A4 23x31 پاکت اسنادی زرد 2
130/000 110 1000 کاتالوگ 25x31 پاکت اسنادی زرد 3
175/000 110 1000 B4 25x35 پاکت اسنادی زرد 4
180/000 110 1000 A3 29x39 پاکت اسنادی زرد 5
215/000 110 1000 ---- 32x43 پاکت اسنادی زرد 6

پاکت های اسنادی زرد اندونزی
قیمت به تومان گرماژ تعداد سایز شرح کالا ردیف
طلاکوب یا نقره کوب چهار رنگ دو رنگ تک رنگ بدون چاپ
120/000 140 1000 A5 17x25 پاکت اسنادی زرد 1
155/000 140 1000 A4 23x31 پاکت اسنادی زرد 2
160/000 140 1000 کاتالوگ 25x31 پاکت اسنادی زرد 3
210/000 140 1000 B4 25x35 پاکت اسنادی زرد 4
215/000 140 1000 A3 29x39 پاکت اسنادی زرد 5
270/000 140 1000 ---- 32x43 پاکت اسنادی زرد 6

پاکت های ملخی
قیمت به تومان گرماژ تعداد سایز شرح کالا ردیف
طلاکوب یا نقره کوب چهار رنگ دو رنگ تک رنگ بدون چاپ
90/000 80/000 70 1000 نامه 22x11 پاکت نامه 1
95/000 85/000 70 1000 نامه 22x11 پاکت نامه- رنگی 2
90/000 80/000 80 1000 نامه 22x11 پاکت نامه 3
100 1000 نامه 22x11 پاکت نامه 4
120 1000 نامه 22x11 پاکت نامه 5
1000 نامه 22x11 پاکت نامه گراف 6

پاکت های گراف
قیمت به تومان گرماژ تعداد سایز شرح کالا ردیف
طلاکوب یا نقره کوب چهار رنگ دو رنگ تک رنگ بدون چاپ
70/000 1000 A5 17x25 پاکت گراف 1
90/000 1000 A4 23x31 پاکت گراف 2
100/000 1000 B4 25x35 پاکت گراف 3
120/000 1000 A3 29x31 پاکت گراف 4
130/000 1000 A3 بزرگ 31x41 پاکت گراف 5
150/000 1000 ---- 36x43 پاکت گراف 6

پاکت های اختصاصی/فانتزی/بهداشتی/صنعتی
---- ---- ---- ---- ---- 1000 سفارشی پاکت فانتزی 1
---- ---- ---- ---- ---- 1000 سفارشی پاکت اختصاصی یا شرکتی 2
---- ---- ---- ---- ---- 1000 سفارشی پاکت مواد غذایی 3

قیمت به تومان
قیمت به تومان تیراژ شرح کالا ردیف
---- 90/000 1000 عدد لیبیل CD قالب خورده UV 1
165/000 دردار 130/000 بدون در 1000 عدد پاکت DVD, CD پشت سفید با UV 2