لیست قیمت کاتالوگ

لیست قیمت کاتالوگ

قابل توجه شما همکاران ومشتریان محترم

قیمت ها هر روز، به روز رسانی می شود

زمان تحویل 3 روز کاری می باشد

سایز20x29

قیمت- دورو قیمت- یکرو نوع چاپ گرماژ تعداد سایز شرح کالا ردیف
500/000 400/000 تمام رنگی 300 1000 A3 گلاسه U.V 1
500/000 400/000 تمام رنگی 300 1000 A3 سلفون مات 2
500/000 400/000 تمام رنگی 300 1000 A3 سلفون براق 3
250/000 200/000 تمام رنگی 300 1000 A4 گلاسه U.V 4
250/000 200/000 تمام رنگی 300 1000 A4 سلفون مات 5
250/000 200/000 تمام رنگی 300 1000 A4 سلفون براق 6
140/000 120/000 تمام رنگی 300 1000 A5 گلاسه U.V 7
140/000 120/000 تمام رنگی 300 1000 A5 سلفون مات 8
140/000 120/000 تمام رنگی 300 1000 A5 سلفون براق 9