لیست قیمت سربرگ، ست اداری

لیست قیمت سربرگ، ست اداری

قابل توجه شما همکاران ومشتریان محترم

قیمت ها هر روز، به روز رسانی می شود

زمان تحویل 6 الی 9 روز کاری می باشد
نوع کاغذ- قیمت به تومان شرح کالا ردیف
گلاسه 135 گرم کتان 120 گرم تحریر 100 گرم تحریر 80 گرم

1000 عدد پاکت نامه

2000 عدد سربرگ A4

2000 عدد سربرگ A5

*

سری اول

400/000 460/000 420/000 330/000
400/000 460/000 420/000 330/000

1000 عدد پاکت نامه

4000 عدد پاکت A4

*

سری دوم

450/000 510/000 470/000 380/000

1000 عدد پاکت A4

1000 پاکت نامه

2000 عدد سربرگ A4

*

سری سوم

---- 660/000 620/000 ---- سلفون مات دو رو

* طلاکوب/نقره کوب

جهت سری اول

---- 660/000 620/000 ---- سلفون براق یکرو

* طلاکوب/نقره کوب

جهت سری دوم

---- 710/000 670/000 ---- سلفون براق دو رو

* طلاکوب/نقره کوب

جهت سری سوم