دستگاه دایکات

 یک دستگاه دایکات لیبل زن در ابعاد 50x70 به فروش می رسد.

تلفن تماس: 09191676217