اسلایدر

 • ساخت جعبه های تبلیغاتی و جعبه کادو
 • طراحی انواع جعبه های تبلیغاتی
 • طراحی و ساخت ساک دستی
 • طراحی جعبه پیتزا
 • چاپخانه نقش نگار متین

 • چاپ نایلون در شرکت نقش و نگار متین شروع به کار کرد.

 • طراحی و چاپ پوسترهای سینمایی

 • طراحی و ساخت انواع جعبه های تبلیغاتی

 • طراحی و ساخت جعبه های کادو و تبلیغاتی

 • طراحی و ساخت ساک دستی

 • طراحی و ساخت جعبه پیتزا

لیست قیمت ها